Privacyverklaring (AVG)

Wij waarderen de inzet van vrijwilligers, zonder hen is het programma van Amersfoort
Sinterklaasstad niet te realiseren. Wat Sinterklaas in zijn boek schrijft blijft vertrouwelijk, net als jouw contactgegevens.

 1. Met welk doel slaan wij gegevens op:
  Wij als Sint Nicolaas Comité Amersfoort (SNC) slaan de gegevens van mensen op die deelnemen aan het comité, de projectleiders die een activiteit organiseren en de mensen die deelnemen aan de activiteiten. Dit met als doel dat wij in contact kunnen komen met de desbetreffende personen om deel te nemen aan/ helpen bij een activiteit.
 2. Wie zijn verantwoordelijk voor de gegevens:
  Het secretariaat heeft alle bestanden op een USB staan. Daarnaast hebben de leden van het comité bestanden op hun pc staan. De projectleiders hebben enkel de benodigde gegevens van de mensen die zij begeleiden binnen hun activiteit tot hun beschikking. Een ieder zorgt dat hij/zij de gegevens van derden niet openbaar maakt en enkel gebruikt voor hetgeen het nodig is.
 3. Deze persoonsgegevens zijn bij ons bekend:
  De volgende persoonsgegevens zijn bij het comité of de desbetreffende projectleider bekend: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum.
 4. Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard:
  Wij vragen geen gegevens over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens, genetische en biometrische kenmerken.
 5. Informeren van vrijwilligers omtrent hun persoonsgegevens:
  De personen die hun naam, adres, telefoonnummer en mailadres voor activiteiten hebben doorgegeven zijn op de hoogte dat wij dit enkel gebruiken voor de activiteiten.
 6. Wat is er geregeld voor vrijwilligers om hun eigen gegevens in te zien:
  Vrijwilligers kunnen een mail sturen om te vragen welke gegevens wij hebben.
 7. Hoe worden de gegevens bewaard:
  De gegevens worden bewaard op de pc van de desbetreffende projectleider, comitélid en op dropbox/ google drive. Om in een nieuw actiejaar weer contact op te nemen met de vraag of een vrijwilliger weer wil meehelpen.
 8. Hoe geven wij invulling aan het “recht om vergeten te worden”:
  Op verzoek van de vrijwilliger, dit kan:
  * schriftelijk middels een email verzoek aan info@sinterklaasstad.nl of
  * in reactie op een gestuurde nieuwsbrief of mail door Amersfoort Sinterklaasstad
  De desbetreffende projectleider verwijderd vervolgens de persoonsgegevens
 9. Het gebruik van foto’s en/of video’s:
  Gemaakte foto’s en/of video’s ten behoeve van Amersfoort Sinterklaasstad worden voor maximaal 12 maanden gebruikt en gepubliceerd op onze website www.sinterklaasstad.nl en/of op social media (facebook, instagram, youtube). Dit wordt vermeld op onze website (pagina foto’s) en bij het maken van de foto, indien het een portretfoto is. Daarbij verstrekken onze pieterazzi (fotografen) kaartjes aan de gefotografeerde personen (portret) met de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen publicatie.
 10. Verstrekken persoonsgegevens aan derden
  Door Amersfoort Sinterklaasstad worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.
 11. Functionaris gegevensbescherming
  Indien een vrijwilliger vragen of opmerkingen heeft omtrent gegevensbescherming, kan contact op worden genomen met het secretariaat